Фахова періодика

 

Корисні статті стрелка

 

 


   

0001Бібліотека у форматі Д.  2020–№ 2

Вийшов другий номер журналу "Бібліотека у форматі Д". Відкривається журнал статтею Алли Гордієнко, генерального директора Національної бібліотеки України для дітей "Світова пандемія: дитячі бібліотеки у нових реаліях".
У статті йдеться про те, що "Карантин повністю змінив плани роботи бібліотек для дітей - вони почали працювати в онлайн-режимі, популяризуючи дитячу літературу і читання новими формами й методами - конкурси, віртуальні виставки, відеочитання, лялькови вистави у запису, вікторини, книжкові ребуси і кросворди, майстер класи та ін. Дитячі бібліотеки представляють свої електронні ресурси у режимі 24/7. Завдяки цьому діти мають можливість будь-якої хвилини підібрати книги для читання, ознайомитися з повнотекстовими виданнями, здобути та перевірити нові знання за допомогою інтерактивних вправ, отримати допомогу віртуальних бібліографів, знайти необхідні матеріали для дистанційного навчання.".
Наприкінці випуску надані відомості про книжкові новинки Національної бібліотеки України для дітей за 2 кв. 2020 року.

 

Журнал у електронному вигляді можна переглянути на сайті НБУ для дітей. http://www.chl.kiev.ua/d0/

 

   

Бібліотечна планетаБібліотечна планета

Щоквартальне науково-виробниче, україномовне видання (м. Київ). Часопис засновано у березні 1998 року Національною бібліотекою України ім. Я. Мудрого і видається Державним закладом «Національна бібліотека України ім. Я. Мудрого».

За час існування журналу надруковано біля тисячі матеріалів: офіційних та нормативно-регламентуючих документів, науково-професійних, інформаційних статей, методичних консультацій, публікацій з досвіду роботи бібліотек.

Журнал постійно друкує матеріали про досвід кращих бібліотек Європи, Польщі, Росії, Білорусії, США. Публікуються усі офіційні документи щодо бібліотечної справи в Україні, повідомлення про Положення Всеукраїнських конкурсів, новини Української бібліотечної  асоціації, стандарти з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи.

 


 

Бібліотечний вісникБібліотечний вісник

Науково-теоретичний та практичний журнал. Засновники: Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Заснований у 1993 р. Виходить 6 разів на рік.

На сторінках цього журналу автори піднімають різні питання щодо формування державної бібліотечної політики, розроблення концептуальних засад подальшого розвитку бібліотечної справи в Україні. Надзвичайної актуальності набувають публікації щодо переосмислення питань економіки бібліотечної справи, удосконалення бібліотечного законодавства, соціально-правового захисту бібліотечного працівника. Вивчаються потреби населення в інформації та бібліотечному обслуговуванні, рівень задоволення інформаційних потреб в бібліотеках, звернення до бібліотечно-інформаційних потреб, історія та теорія бібліотекознавства тощо.


 

Бібліотечний форум Бібліотечний форум: історія, теорія і практика

Всеукраїнський інформаційний щоквартальний журнал. Заснований Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея» (ТОВ НВП «Ідея») у 2003 році.

Концепція журналу базується на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Перевага надається статтям, що розкривають актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Журнал є дискусійним клубом для теоретиків і бібліотекарів-практиків різних типів і видів. Проблематика публікацій у журналі охоплює всі без винятку аспекти бібліотечної галузі, включаючи історичні розвідки щодо бібліотечної галузі в цілому, окремих бібліотек, видатних бібліотекарів та бібліотекознавців.

 

 


 

Вісник книжкової палатиВісник Книжкової палати

Щомісячний науково-практичний журнал. Заснований у серпні 1996 р. Книжковою палатою України.

Проблематика: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, видавнича діяльность, нормативно-правове забезпечення книговидання та книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні.

 

 

 

 


  

Світ дит. б-кСвіт дитячих бібліотек

Щоквартальний науково-методичний журнал. Видається Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей та Національною бібліотекою України для дітей. Заснований у 2001 р.

Публікації цього журналу присвячені проблемам дитячого читання і роботи дитячих бібліотек України. Висвітлюється досвід роботи бібліотек України, що обслуговують дітей в напрямку роботи з дітьми з обмеженими можливостями, безпритульними, дітьми-сиротами, інвалідами та дітьми, позбавленими батьківського піклування тощо.

 


 

 

Бібліотечна роботаШБІЦ. Бібліотечна робота

Щомісячний інформаційно-методичний та бібліографічний журнал. Видається з січня 2012 року. Засновник і видавець – Український інститут нормативної інформації.

Нове видання, адресоване шкільним бібліотекарям для інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та адміністративного управління. На сторінках журналу друкуються аналітичні огляди нормативно-правових документів. Провідні бібліотечні фахівці освітянської галузі надають консультації щодо вирішення загальних питань функціонування бібліотеки та бібліотечної праці. Представлені навчальні та практичні матеріали з різних аспектів професійної діяльності бібліотечного працівника. Друкуються готові інформаційні матеріали: це бібліографічні списки, покажчики, огляди літератури з актуальних питань освіти і життєдіяльності школи.

Ціним матеріалом є додатки до журналу:

Електронний компакт-диск – додаткова інформація до матеріалів, що опубліковані у журналі: навчальні, навчально-методичні, дидактичні розробки, презентації; відеоролики; тексти нормативно-правових, інструктивно-методичних документів та багато іншого.

Бібліографічні списки – за результатами моніторингу джерел освітянської інформації, включаючи електронні.

Каталожні картки – готові бібліографічні друковані картки для картотек бібліотеки – навчальної, загальноосвітньої та управлінської (функціональної) інформації.

 


 

Шкільна бібліотекаШкільна бібліотека

Щомісячний журнал. Засновник і видавець ТОВ «Редакція газети «Позакласний час».

Журнал пропонує матеріали за такими напрямками: творчий портрет бібліотекарів; діяльність бібліотек ПТНЗ; ілюстративні матеріали для виставки у шкільній бібліотеці; бібліотечні уроки; методика, пошук, досвід; масові форми роботи шкільної бібліотеки; сторінка для батьків; виступ бібліотекаря на педагогічній раді; підвищення кваліфікації; хрестоматійні твори діяльності бібліотеки на підтримку читання тощо.

 

Детальніше ознайомитись можна в нашій бібліотеці!


 

Інші видання, з якими можна ознайомитись в інтернеті 

 

 

Вверх